Välkommen till Tolkexpressen!

Tolkexpressen är en tolk- och översättarförmedling som tillhandahåller språktjänster till företag, myndigheter, organisationer m.fl. Tillsammans med våra tolkar och översättare arbetar vi utifrån gedigen fackmässig kompetens och branschvana.

  • Tolkexpressen erbjuder snabb service, flexibilitet och skräddarsydda lösningar.
  • Vi tillhandahåller kontakttolkning, telefontolkning och videotolkning.
  • Tolkexpressen erbjuder behovsanpassade, kvalitetssäkrade och kostnadseffektiva översättningar.
  • Våra kunniga samordnare är lyhörda för kundens behov och måna om att leverera rätt fackmässig kompetens.

NÅGRA AV VÅRA SAMARBETEN