Välkommen till Tolkexpressen!

Tolkexpressen är en tolk- och översättarförmedling som tillhandahåller språktjänster till företag, myndigheter, organisationer m.m. Tillsammans med våra tolkar och översättare arbetar vi utifrån gedigen fackmässig kompetens och branschvana.

  • Tolkexpressen erbjuder snabb service, flexibilitet och skräddarsydda lösningar.

  • Våra tolkar och översättare är professionella, rutinerade och engagerade.

  • Vi tillhandahåller även kulturtolkar, samhällsinformatörer och integrationssamordnare med mångårig erfarenhet.

  • Våra kunniga samordnare är lyhörda för kundens behov och måna om att leverera rätt fackmässig kompetens.