Avvikelserapport

Här kan du som kund lämna synpunkter på genomförd tolk- eller översättningstjänst.

Vi tar tacksamt emot ditt förbättringsförslag, klagomål eller reklamation. Tolkexpressen dokumenterar och följer systematiskt upp alla avvikelser, reklamationer, klagomål och förbättringsförslag i syfte att kontinuerligt förbättra verksamheten och rutinerna och ta fram åtgärdsplan för korrigering och riskeliminering av kvalitetsavvikelser.

Vi återkopplar alltid till kunden snarast möjligt.