Om oss

Tolkexpressen är en tolk- och översättarförmedling som brinner för utveckling och förmedling av effektiva, högkvalitativa och snabba kommunikationstjänster. Tolkexpressen har t.ex. stor erfarenhet av akuttolkning, d.v.s. förmedling av tolktjänst bokad med kort varsel.


Tolkexpressen tillhandahåller välutbildade, erfarna och professionella tolkar, översättare samt informatörer och samordnare inom integrationsområdet, till både privat och offentlig sektor.

Tolkexpressen har ett omfattande språkregister vilket inkluderar både de mest efterfrågade språken och dialekterna liksom mer ovanliga sådana. Vår kontinuerligt pågående rekrytering innebär dessutom ständig tillökning av språk och dialekter.

Bland våra kunder finns myndigheter, organisationer och privata aktörer som vård- och omsorgsföretag, juristfirmor, utbildningsföretag, eventföretag m.fl.


Tolkexpressen präglas av en verksamhet med personlig service, ödmjukhet och flexibilitet i kombination med genuint engagemang, professionalitet och högkvalitativa tjänster.

Tolkexpressen tror på tillgänglighet, lyhördhet och öppenhet och välkomnar återkoppling från såväl våra kunder som våra tolkar. Genom rak kommunikation skapar man tillsammans ett hållbart och givande samarbete.