Administrativ kompetens

Tolkexpressens drivs utifrån gedigen fackmässig kompetens och erfarenhet.

Vid tillsättning av tolkar, översättare samt samhällsinformatörer och informationssamordnare på uppdrag är Tolkexpressens samordnare ytterst noga med att leverera rätt kompetens till kunden. Samordnarna är medvetna om hur viktigt det är att vara lyhörd för kundens behov och önskemål, liksom vid oklarheter ställa frågor till kunden gällande precisering av språk/dialekt etc.

Man ser därmed till att prioritera den tolk/översättare som har högst kompetens, tillämpa kontinuitet (återkommande tolk) och närhetsprincipen (geografisk närhet) samt tillmötesgå kundens specifika önskemål i samband med tillsättning av tolkar på uppdrag.