Kurs i tolkanvändning

Tolkanvändning är idag regelbundet förekommande inom samhällets mest centrala verksamhetsområden som sjukvård, omsorg, socialtjänst, skola, rättsväsende m.fl.

Att arbeta med tolk kan vara utmanande och kompetensutveckling och utbildning i tolkanvändning behövs i allt högre grad.
Tolkexpressen erbjuder sina avtalskunder kostnadsfri kurs i tolkanvändning. Kursen tar upp praktiska tillvägagångssätt vid tolkanvändning samt rådande lagstiftning och branschenliga regelverk. Kursdeltagarna har också möjlighet att påverka kursens upplägg och innehåll utifrån sina specifika yrkesmässiga behov.

Ring oss för mer information
031-788 07 55 eller 0723-18 07 55
Maila oss för mer information
order@tolkexpressen.se